X11 – school voor grafimedia

Nog een kleine 2 weekjes en dan is het zover! Cayley gaat naar de middelbare school.
Alles is ingekocht, boeken gekaft. Volgende week alle pennen, stiften, potloden e.d. voorzien van haar naam en dan is het 28 augustus zover dat ze haar rooster kan gaan ophalen.
De 29e augustus wordt de eerste officiële schooldag op X11.

X11 School voor Grafimedia is een kleine Nederlandse vmbo-school met ongeveer 400 leerlingen en heeft een specialisatie in grafimedia. X11, uitgesproken als ikzelf,
is sinds december 2005 de nieuwe naam van het Montessori College Utrecht.
 
X11 is een schakel op weg naar de creatieve industrie zoals industriële vormgeving, media
en entertainment en kunstzinnige beroepen. Het merendeel van deze leerlingen stroomt
door naar het Grafisch Lyceum of verwante creatieve opleidingen.
De X11-leerlingen zijn kinderen met extra belangstelling voor grafimedia en creativiteit en
hebben een creatieve aanleg. X11 wil dat de leerlingen tijdens hun vmbo-opleiding hun blik
niet alleen naar binnen (lees: de school) richten, maar ook op alles wat daarbuiten gebeurt,
in de eigen woon- en leefomgeving. Voor de ontwikkeling tot volwaardig deelnemer aan de
maatschappij is het van belang dat de leerlingen kennis nemen van wat er in hun eigen dorp
of stad gebeurt. Dat houdt onder meer in dat zij zich bezighouden met maatschappelijke
thema’s en dat zij zich scholen in cultureel  burgerschap en in mediawijsheid.
 
X11 profileert zich als creatief/technische school. Tijdens de kunstvakken is er veel
aandacht voor het presenteren en verantwoorden van het werk van de leerling. Ter
ondersteuning van de kunstvakken wordt er tijdens de drama lessen aandacht besteed aan
het presenteren. Daarnaast leren ze het werk op een overzichtelijke en creatieve manier te
presenteren. Ze kunnen daarbij gebruik maken van allerlei vormen. Denk daarbij aan een
optreden met licht, beeld en geluid, of een animatie, film, stop motion, power point,
website of de gedrukte media. Al deze expressie- en presentatievormen worden ook
toegepast in niet-kunstvakken.
 
X11 heeft een aantal succesvolle projecten geïnitieerd die tot een meerjarige samenwerking
met externe partners hebben geleid. Het feit dat de school midden in de stad staat,
heeft als grote voordeel dat er legio samenwerkingsmogelijkheden voorhanden zijn. Daar
komt nog bij dat veel instellingen, vooral op cultureel gebied, op zoek zijn naar partners in
het voortgezet onderwijs. Hieronder worden instellingen genoemd met wie X11 inmiddels
samenwerkt of in de nabije toekomst graag zou willen samenwerken.

Het Aboriginal Art Museum (AAMU) in Utrecht
Het Centraal Museum in Utrecht
Theatergezelschap De Utrechtse Spelen
Theatergezelschap AanZ
Filmtheater ’t Hoogt in Utrecht
Louis Hartlooper Complex – NFF in Utrecht
Expertisecentrum Art.1

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *